Ugadi Festival Chaitra Vilambi Nama Samvathsaram 2018-03-18 2018-03-18 Europe/London Ugadi Festival Chaitra Vilambi Nama Samvathsaram

6:00AM - Temple opens with Sri Venkateswara Suprabhatam followed by Sri Lakshmi Ganapathi Abhisheka, Sri Shiva Abhisheka, Sri Valli Deva Sena Sametha Sri Subramanya Abhisheka followed by Sri Panchaga Patana / Panchaga Sravana Pooja in Telugu and Kannada, Vasantha Navarathri Begins
All day - Continuous Archana
10:15PM - Sukh Karta, Dukh Hartha Aarathi and Sri Jai Jagadesha Hare Aarathi for Balaji Ekantha Seva. Temple closes after Aarathi.

Tatooine Luke Skywalker luke@starwars.com

  • 32, Rancho Drive San Jose California 95111 , Bay Area, California 0
  • srikalahatheeswara@yahoo.com
  • 408-226-3600
  • http://vvgc.org/

About

6:00AM - Temple opens with Sri Venkateswara Suprabhatam followed by Sri Lakshmi Ganapathi Abhisheka, Sri Shiva Abhisheka, Sri Valli Deva Sena Sametha Sri Subramanya Abhisheka followed by Sri Panchaga Patana / Panchaga Sravana Pooja in Telugu and Kannada, Vasantha Navarathri Begins
All day - Continuous Archana
10:15PM - Sukh Karta, Dukh Hartha Aarathi and Sri Jai Jagadesha Hare Aarathi for Balaji Ekantha Seva. Temple closes after Aarathi.