Maha Shivarathri 2017-02-24 2017-02-24 Europe/London Maha Shivarathri

Maha Shivarathri

9:00AM - Sri Venkateswara Suprabhatam followed by Sri Bhuwaneswari Abhisheka followed by Sri Lalitha Sahasra Nama Chanting, Aarathi and Manthra Pushpa followed by Sri Maha Shivarathri Mahothsavam, Sri Mahanyasam Kalasa Sthapanam

All Day - Continuous Shiva Abhisheka

4:00PM - Special Pradosham Sri Shiva Rudra Abhisheka, Aarathi and Manthra Pushpa

All Night - Continuous Shiva Abhisheka

Tatooine Luke Skywalker luke@starwars.com

  • Friday, Feb 24,2017
  • 32, Rancho Drive San Jose California 95111

  • srikalahatheeswara@yahoo.com
  • 408-226-3600
  • http://vvgc.org/

About

Maha Shivarathri

9:00AM - Sri Venkateswara Suprabhatam followed by Sri Bhuwaneswari Abhisheka followed by Sri Lalitha Sahasra Nama Chanting, Aarathi and Manthra Pushpa followed by Sri Maha Shivarathri Mahothsavam, Sri Mahanyasam Kalasa Sthapanam

All Day - Continuous Shiva Abhisheka

4:00PM - Special Pradosham Sri Shiva Rudra Abhisheka, Aarathi and Manthra Pushpa

All Night - Continuous Shiva Abhisheka